top of page

Kailan mo gustong pumunta sa ospital

Una, ang mga Clinic sa paghahanap. Ang mga Clinic ay pinangalanan ding "shinryojo" o "iin" sa Japanese.

Maaari kang kumuha ng medikal na pagsusuri o kumuha ng panggamot para sa iyong mga sugat o sakit sa mga klinika

Kung kailangan mong kumuha ng mas detalyadong pagsusuri, o ang iyong karamdaman o pinsala ay masyadong malubha upang gamutin sa isang klinika, maaari kang irefer ng doctor sa mas malaking ospital.

Kailangan mong magpasya kung aling departamento ng medikal ang iyong pupuntahan nang maaga sapagkat ang bawat doktor sa klinika ay mayroong espesyalidad.

bottom of page