top of page
にほんご
English
简体中文
한국어
Español
ภาษาไทย
Português
Pilipino
Tiếng Việt
日本語
I-click ang mga pindutan ng wika sa itaas at magbabago ang display ng wika
上の言語ボタンをクリックすると表示言語が変わります

Paghahanap ng departamento ayon sa mga sintomas

♦ Sintomas ♦

♦ Departmentong Pang-Medikal ♦

Mangyaring makipag-ugnayan sa isang klinika bago bumisita upang matiyak kung kailan ka maaaring bumisita.

Tutulungan ka ng AMDA na alamin kung aling lugar ang maaari mong puntahan.

Paki-tawagan po kami.

Lunes hanggang Biyernes

10:00 ~ 16:00

kapag hindi mo alam kung saang ospital o kilinika pumunta

03-6233-9266

bottom of page