top of page

Các thông tin hữu dụng

Các loại biểu mẫu thông tin hữu ích khi bạn đến khám tại các cơ sở y tế (chẳng hạn như là phiếu thăm khám)

Dưới đây là các biểu mẫu thông tin hữu ích khi bạn đến khám tại các cơ sở y tế. Bạn có thể sử dụng một cách thoải mái

1. Quy trình khám ngoại trú tại các bệnh

 viện lớn

​2. Khi bạn muốn đến khám

​3. Phiếu xác nhận đã thanh toán chi 

​ phi có sử dụng bảo hiểm cá nhân 

​4. Tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em

​5. Biểu mẫu dành cho người khám

​ sức khỏe theo chỉ định

​6. Hiểu rõ được các mục kiểm tra

​7. Làm thế nào để sống chung với stres

bottom of page