Các thông tin hữu dụng

Các loại biểu mẫu thông tin hữu ích khi bạn đến khám tại các cơ sở y tế (chẳng hạn như là phiếu thăm khám)

Dưới đây là các biểu mẫu thông tin hữu ích khi bạn đến khám tại các cơ sở y tế. Bạn có thể sử dụng một cách thoải mái

1. Quy trình khám ngoại trú tại các bệnh viện lớn(ENGLISH)

​2. Khi bạn muốn đến khám

​3. Phiếu xác nhận đã thanh toán chi phi có sử dụng bảo hiểm cá nhân (ENGLISH)

​4. Tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em

​5. Biểu mẫu dành cho người khám sức khỏe theo chỉ định

​6. Hiểu rõ được các mục kiểm tra

​(ENGLISH)

​7. Làm thế nào để sống chung với stres