top of page
にほんご
English
简体中文
한국어
Español
ภาษาไทย
Português
Pilipino
Tiếng Việt
日本語
Nếu bạn nhấn vào nút ngôn ngữ ở phía trên thì ngôn ngữ hiển thị sẽ thay đổi
上の言語ボタンをクリックすると表示言語が変わります

Tìm kiếm khoa khám từ các triệu chứng

♦ Triệu chứng ♦

♦ Các khoa khám ♦

Hoặc

Vì đang xảy ra tình trạng lây nhiễm COVID-19, bệnh viện có thể hạn chế số lượng bệnh nhân có thể được khám trong 1 ngày.

AMDA sẽ hỗ trợ bạn tìm kiếm

Hãy gọi điện thoại cho chúng tôi

Từ thứ hai ~ thứ sáu

10:00 ~ 16:00

Tôi không biết nên đi bệnh viện / phòng khám nào

03-6233-9266

bottom of page