top of page

กิจกรรมของเรา

รับปรึกษาด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์

อยากจะไปโรงพยาบาล แต่ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น

ไม่ทราบว่าจะไปรักษาที่ไหนดี

ไม่ทราบเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ด้านรักษาพยาบาลของญี่ปุ่น

พวกเราจะแนะนำสถานพยาบาลและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ด้านรักษาพยาบาลให้

ปรึกษาทางโทรศัพท์  03-6233-9266

วันอังคารในภาษาไทย

​(จันทร์ ถึง ศุกร์ 10:00~16:00)​

(*)ยกเว้นวันหยุดราชการ และตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม

ล่ามแพทย์ทางโทรศัพท์

เราจะแปลให้ทางโทรศัพท์ในขณะที่เข้ารับการตรวจรักษา

ซึ่งต้องได้รับการร้องขอจากสถานพยาบาลก่อน

ดังนั้น ขอให้ปรึกษากับคลีนิคหรือโรงพยาบาลก่อนเป็นอันดับแรก

denwatsuyaku.png
bottom of page