top of page

Hoạt động của chúng tôi

Điện thoại tư vấn thông tin y tế

AMDA có thể cung cấp thông tin y tế bằng tiếng Việt cho các bạn vào Thứ 4 và Thứ 6 hàng tuần.
Thời gian: 10h~15h

Nếu bạn muốn đến khám ở các cơ sở y tế, nhưng không rành rẽ tiếng Nhật.

Nếu bạn không biết phải đi đâu để khám.

Nếu bạn không hiểu rõ chính sách phúc lợi y tế của Nhật.

Chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho bạn các cơ sở y tế phù hợp và các chính sách phúc lợi y tế liên quan.

Điện thoại tư vấn

Chúng tôi sẽ hướng dẫn và giải đáp bằng tiếng Nhật đơn giản, dễ hiểu.

(Từ thứ hai ~thứ sáu 10:00~16:00)

(*)Ngoại trừ 12/29~1/3 và các ngày nghỉ lễ

denwatsuyaku.png
bottom of page