Hoạt động của chúng tôi

Điện thoại tư vấn thông tin y tế

Hướng dẫn thông báo đến các cơ quan y tế bằng tiếng Việt trong tháng này, ngày 5 và ngày 19. 
Thời gian làm việc từ 10:00 đến 15:00.

Nếu bạn muốn đến khám ở các cơ sở y tế, nhưng không rành rẽ tiếng Nhật.

Nếu bạn không biết phải đi đâu để khám.

Nếu bạn không hiểu rõ chính sách phúc lợi y tế của Nhật.

Chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho bạn các cơ sở y tế phù hợp và các chính sách phúc lợi y tế liên quan.

Điện thoại tư vấn

Chúng tôi sẽ hướng dẫn và giải đáp bằng tiếng Nhật đơn giản, dễ hiểu.

(Từ thứ hai ~thứ sáu 10:00~16:00)

(*)Ngoại trừ 12/29~1/3 và các ngày nghỉ lễ

Multilingual

​アムダ通訳ラインについて、

何かご不明な点などございましたら、
お電話にてお問い合わせ下さい。
(平日 10:00~16:00)​

Copyright © 2020 AMDA International Medical Information Center,All Rights Reserved.