top of page

Pagkonslta sa inyong kalusugan sa telepono

Sa Pwedeng kumonsulta gamit ang wikang Tagalog makukuha tuwing Lunes.

Gusto kong pumunta sa medikal institution pero hindi ko alam mag Japanese

Hindi ko po alam kung saan magpapacheck up

Hindi ko alam ang  medikal welfare system sa Japan.

kami ay nagbibigay impormasiyon sa pagpapacheck up at medikal welfare system

Konsultasyon sa Telepono

Sa Pwedeng kumonsulta gamit ang wikang Tagalog makukuha tuwing Lunes.

​(Lunes 10:00~16:00)​

(*)Ang Holiday at 12/29~1/3ay walang konsultasyon

denwatsuyaku.png
bottom of page