ข้อมูลที่มีประโยชน์

เอกสารที่มีประโยชน์เมื่อไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล

(เช่น แบบสอบถามประวัติการเจ็บป่วย)

เป็นเอกสารที่มีประโยชน์เมื่อคุณไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล

สามารถนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย

1. เมื่อต้องการเข้ารับการตรวจรักษา

​3. แบบสอบถามการตรวจสุขภาพโดยคำถามเฉพาะ

​2. ตารางฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก

​4. คู่มือการจัดการความเครียด

Multilingual

​アムダ通訳ラインについて、

何かご不明な点などございましたら、
お電話にてお問い合わせ下さい。
(平日 10:00~16:00)​

Copyright © 2020 AMDA International Medical Information Center,All Rights Reserved.