top of page

Tìm kiếm khoa khám từ các triệu chứng

♦ Triệu chứng ♦

♦ Các khoa khám ♦

Vì đang xảy ra tình trạng lây nhiễm COVID-19, bệnh viện có thể hạn chế số lượng bệnh nhân có thể được khám trong 1 ngày.

Trước khi đi đến phòng khám, vui lòng điện thoại xác nhận xem khi nào có thể được khám.

AMDA sẽ hỗ trợ bạn tìm kiếm

Hãy gọi điện thoại cho chúng tôi

Từ thứ hai ~ thứ sáu

10:00 ~ 16:00

Tôi không biết nên đi bệnh viện / phòng khám nào

03-6233-9266

bottom of page