top of page

Paghahanap ng departamento ayon sa mga sintomas

♦ Sintomas ♦

♦ Departmentong Pang-Medikal ♦

O

Dahil sa COVID-19 pandemya, maaaring limitahan ng isang ospital ang bilang ng mga pasyente na maaaring makita ng doktor sa isang araw.

Mangyaring makipag-ugnayan sa isang klinika bago bumisita upang matiyak kung kailan ka maaaring bumisita.

Tutulungan ka ng AMDA na alamin kung aling lugar ang maaari mong puntahan.

Paki-tawagan po kami.

Lunes hanggang Biyernes

10:00 ~ 16:00

kapag hindi mo alam kung saang ospital o kilinika pumunta

03-6233-9266

bottom of page