top of page

Paghahanap ng departamento ayon sa mga sintomas

♦ Sintomas ♦

♦ Departmentong Pang-Medikal ♦

Kung ang isang pasyente ay wala pang 16 taong gulang, dapat magpatingin ang bata sa isang pedyatriko

Tutulungan ka ng AMDA na alamin kung aling lugar ang maaari mong puntahan.

Paki-tawagan po kami.

Lunes hanggang Biyernes

10:00 ~ 16:00

kapag hindi mo alam kung saang ospital o kilinika pumunta

03-6233-9266

bottom of page