top of page

เลือกตรวจกับแผนกโรคที่ตรงกับอาการ

♦ อาการ ♦

♦ แผนกตรวจโรค ♦

แผนกกุมารเวชรับตรวจถึง อายุ15 ปี

AMDA ช่วยหาให้ได้

กรุณาโทรมาหาเรา

วันจันทร์ ~วันศุกร์

10:00 ~ 16:00

ถ้าไม่ทราบว่าจะไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือคลีนิคไหนดี

03-6233-9266

bottom of page