top of page

karagdagang impormasyon

Mga impormasyon na kapakipakinabang sa pagpapatingin sa Medikal institution. (Medikal Questionnaire)

Mga Document na kailangan kung kayo ay pupunta sa medikal institution ang iyong medikal institution papers chec-up ay makakatulong(Medikal Questionnaire), Pakisuyo gamitin mo ito.

1. Kapag pumunta sa Malaking Hospital

​3. Bayad na sertipiko para sa pribadong seguridad

​4. Bakuna para sa mga bata

​2. Ang palatanungan sa medikal na pagsusuri

(ENGLISH)

(ENGLISH)

​5. Form para kahilingan sa pagsusuri sa kalusugan

​6.Upang mauunawaan ang pagsusuri

(ENGLISH)

​7. Paano haharapin ang stress

bottom of page