karagdagang impormasyon

Mga impormasyon na kapakipakinabang sa pagpapatingin sa Medikal institution. (Medikal Questionnaire)

Mga Document na kailangan kung kayo ay pupunta sa medikal institution ang iyong medikal institution papers chec-up ay makakatulong(Medikal Questionnaire), Pakisuyo gamitin mo ito.

1. Kapag pumunta sa Malaking Hospital

​3. Bayad na sertipiko para sa pribadong seguridad

​4. Bakuna para sa mga bata

​2. Ang palatanungan sa medikal na pagsusuri

(ENGLISH)

(ENGLISH)

​5. Form para kahilingan sa pagsusuri sa kalusugan

​6.Upang mauunawaan ang pagsusuri

(ENGLISH)

​7. Paano haharapin ang stress