top of page
Nếu bạn nhấn vào nút ngôn ngữ ở phía trên thì ngôn ngữ hiển thị sẽ thay đổi
上の言語ボタンをクリックすると表示言語が変わります

Tìm kiếm khoa khám từ các triệu chứng

♦ Triệu chứng ♦

♦​診療科目♦

または

または

AMDA sẽ hỗ trợ bạn tìm kiếm

Hãy gọi điện thoại cho chúng tôi

Từ thứ hai ~ thứ sáu

10:00 ~ 16:00

Tôi không biết nên đi bệnh viện / phòng khám nào

03-6233-9266

Vì đang xảy ra tình trạng lây nhiễm COVID-19, bệnh viện có thể hạn chế số lượng bệnh nhân có thể được khám trong 1 ngày.

Trước khi đi đến phòng khám, vui lòng điện thoại xác nhận xem khi nào có thể được khám.

bottom of page