top of page

Nếu bạn nhấn vào nút ngôn ngữ ở phía trên thì ngôn ngữ hiển thị sẽ thay đổi.

Khi muốn đi bệnh viện khám

Trước tiên tìm phòng khám. Trong tiếng Nhật, phòng khám cũng có tên gọi là "shinryojo" hay "iin".

Bạn có thể nhận xét nghiệm kiểm tra, điều trị vết thương hoặc bệnh lý tại các phòng khám.

Trường hợp các xét nghiệm cần thiết không thể thực hiện tại phòng khám hoặc vết thương hay bệnh lý ở mức độ nặng, bạn có thể được phòng khám viết giấy giới thiệu để đến bệnh viện lớn khám.

Các phòng khám được phân chia theo chuyên khoa bệnh lý, vì vậy trước hết bạn nên quyết định xem khám ở khoa nào.

bottom of page